Mobilni24.pl grupa Gonsulting Group

 
       
          Ubezpieczenia na życie

Partnerzy: 

Ubezpieczenia na życie

 

 

Z Naszym Doradcą wybierzesz i wykupisz najlepsze terminowe ubezpieczenie online.

Zabezpieczysz finansowo swoją rodzinę lub zaciągany kredyt.

 

Cel

  • zabezpieczenie rodziny na wypadek śmierci

  • możliwość zabezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby

  • zabezpieczenie kredytu lub innych zobowiązań

Terminowe ubezpieczenie na życie jest formą finansowego zabezpieczenia rodziny w przypadku śmierci jej
      głównego żywiciela. To również jedna z podstawowych form zabezpieczania zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań.
     Jest ona powszechnie akceptowana przez instytucje finansowe.

          Świadczenie, którego wysokość ubezpieczający wybiera przy zawarciu umowy, jest wypłacane uposażonemu
     w przypadku  śmierci ubezpieczonego lub w przypadku zawarcia umów dodatkowych, w wyniku poważnego zachorowania
     bądź trwałego inwalidztwa ubezpieczonego.

Umowa zawierana jest na czas określony i może być opłacana regularnie bądź jednorazowo. 

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu
tel.: 730 008 903

 

Copyright Mobilni24.pl  ul. Paderewskiego 42, 25-502 Kielce.