Mobilni24.pl grupa Gonsulting Group




                     
                               
         
Ubezpieczenia majątkowe

 Ubezpieczenia majątkowe


         Z Naszym Doradcą wybierzesz i wykupisz najlepsze ubezpieczenie mieszkaniowe. Ubezpieczając nieruchomość, na którą zaciągasz kredyt zapewniasz sobie spokój w przypadku zdarzeń losowych, takich jak kradzież, zalanie czy pożar.


        Cel

 • ubezpieczenie nieruchomości
 • ubezpieczenie ruchomości domowych
 • uzyskanie OC i NNW w życiu prywatnym
 • home assistance



  Ubezpieczeniem majątkowym mogą zostać objęte:

 • mieszkanie lub dom mieszkalny bądź tylko stałe elementy, jeśli zajmowane mieszkanie lub dom nie stanowią własności ubezpieczającego
 • budowle, budynki lub pomieszczenia gospodarcze
 • ruchomości domowe (również w budynkach i pomieszczeniach gospodarczych)
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • home assistance 

  Zakres ubezpieczenia może obejmować:

 • ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie home assistance
 • ubezpieczenie medical assistance
Zapraszamy do kontaktu
tel.: 730 008 903



Copyright Mobilni24.pl  ul. Paderewskiego 42, 25-502 Kielce.